Sprawy spadkowe – wykaz usług prawnych

W sprawach dotyczących spadków, testamentów i dziedziczenia majątku często uczestniczy cała rodzina, zatem przykładamy dużą staranność dla zrozumienia poszczególnych stron. Pomagamy sporządzać testamenty, które będą posiadały moc prawną, a także jesteśmy w stanie pomóc w przypadku roszczeń wobec zapisów w testamencie. Klienci, których dotyka sprawa odziedziczonych długów – również mogą na nas liczyć. Służymy fachową poradą prawną w sprawach dotyczących praw do spadku lub ich braku. W ramach prawa spadkowego zajmujemy się sprawami, tj.:

  • skomplikowane sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, na podstawie ustawy i testamentu
  • pomoc przy sporządzaniu testamentów
  • przyjęcie i odrzucenie spadku
  • odpowiedzialność za długi spadkowe
  • zrzeczenie się dziedziczenia
  • uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia spadkowego
  • sprawy o dział spadku
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku