Sprawy karne – wykaz usług prawnych

Specjalizujemy się również w sprawach karnych. Bronimy oskarżonych w czasie procesu sądowego. Występujemy w imieniu Klienta, aby zasądzony wyrok był dla niego korzystny w możliwie najwyższym stopniu. Usługi prawne świadczone przez Kancelarię w dziedzinie prawa karnego to między innymi:

  • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym – Prokuratura i Policja
  • obrona oskarżonego przed Sądem we wszystkich instancjach
  • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
  • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
  • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego przed Sądem we wszystkich instancjach
  • reprezentacja oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego
  • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym – przerwa w karze, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, dozór elektroniczny
  • wykroczenia i przestępstwa drogowe
  • oszustwo
  • prawo karne gospodarcze