Sprawy cywilne – wykaz usług prawnych

W zakresie spraw cywilnych, Kancelaria zajmuje się całym zespołem zagadnień, związanych z własnością, nieruchomościami, odszkodowaniami i in. Pomagamy Klientom, którym grozi eksmisja. Potrafimy wyegzekwować zadośćuczynienie lub bronić Klienta, wobec którego skierowano żądanie o odszkodowanie. Może na nas liczyć każdy, kto boryka się z trudnościami związanymi z prawnym uregulowaniem spraw najmu i dzierżawy. Oto pełen wykaz spraw cywilnych, których jesteśmy w stanie się podjąć:

 • sprawy o zapłatę, windykacja, potrącenia
 • odszkodowania z ubezpieczenia
 • sprawy spadkowe, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, testament, dział spadku
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o naruszenie własności i posiadania
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy o odszkodowanie
 • sprawy o zadośćuczynienie
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • użytkowanie wieczyste, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • najem i dzierżawa
 • pożyczki i kredyty bankowe- negocjacje, ugody
 • leasingi
 • poręczenia
 • darowizna i jej odwołanie
 • upadłość konsumencka
 • księgi wieczyste