Cennik usług prawnych świadczonych przez Kancelarię

Cennik dla usług prawnych oferowanych przez Kancelarię został sporządzony rzetelnie i uwzględnia rodzaj sprawy oraz inne uwarunkowania. Przejrzysty sposób, w jaki przedstawiamy wycenę każdego z prowadzonych przez nas działań, jest pierwszym krokiem do dobrej i opartej na zaufaniu współpracy z każdym Klientem.

Cennik podstawowy – Klienci indywidualni

Porada prawna, sprawa sądowa, sporządzenie pisma procesowego i inne usługi prawne prowadzone przez moją Kancelarię są wyceniane indywidualnie. Decydujący wpływ na rezultat wyceny, czyli honorarium, które pobierze Kancelaria, ma ocena stopnia skomplikowania sprawy. Ostateczną podstawą do wykonania rzetelnej wyceny sprawy jest całość zgromadzonej dokumentacji. W przypadku, gdy Klient opisze sprawę i prześle niektóre dokumenty – jestem w stanie określić wysokość honorarium w przybliżeniu, nawet przed osobistym spotkaniem.

Honoraria, jakie wolno pobierać kancelariom prawniczym, są określone w stosownych rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości. W przypadku, kiedy Klient skorzysta z porady prawnej, w razie późniejszego zlecenia prowadzenia sprawy, kwota uiszczona przez Klienta za poradę, zostanie zaliczona na poczet ustalonego przez strony honorarium adwokackiego. Wynagrodzenie pobieram z góry w chwili przyjęcia zlecenia na prowadzenie sprawy. Wychodząc naprzeciw osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, wprowadziłam możliwość zapłaty ustalonej kwoty w ratach. Liczba rat i okres spłaty ustalane są indywidualnie.

Korzystając z poniższego formularza, Klient może wysłać zapytanie wraz ze zwięzłym opisem sprawy, i w ten sposób uzyskać informację o przybliżonej wycenie usługi prawnej.

PRZEJDŹ DO FORMULARZA

Cennik – sprawy cywilne, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

Wysokość honorarium, w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, różni się, w zależności od wartości przedmiotu sporu. Również i te stawki są określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800) ze zm.

Rozdział 2. Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych.
§ 2 Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Do ww. kwot, należy doliczyć 23 % podatku VAT.

Cennik – obsługa prawna firm

Kancelaria w odmienny sposób podchodzi do wyznaczania stawek wynagrodzenia w przypadku obsługi prawnej firm. Opisana poniżej forma naliczania wynagrodzenia dla prawnika sprawdzi się także w przypadku klienta indywidualnego, jeżeli tylko planuje on podjęcie współpracy z Kancelarią na dłuższy czas.

Najczęstszą formą rozliczania obsługi prawnej firm jest ryczałt, czyli comiesięczna opłata za usługi Kancelarii. W wypadku wyboru takiego rozwiązania Klient może wnosić o pomoc w dowolnej liczbie spraw w ramach ustalonej liczby godzin pracy adwokata w miesiącu. Ryczałt oznacza również opłatę jednorazową w miesiącu, więc w przypadku większej liczby spraw – Klient nadal dokonuje tylko jednej opłaty. Ten rodzaj umowy zawiera także, uzyskanie dostępu do porad prawnych udzielanych telefonicznie, w ramach doraźnej potrzeby.

Innym rodzajem rozliczenia stosowanym przy współpracy z firmami jest rozliczenie godzinowe. Ta forma jest szczególnie atrakcyjna dla Klientów, którzy nie mają potrzeby nawiązywania stałej współpracy z Kancelarią, wolą korzystać z jej usług sporadycznie. Przy wyborze takiej formy rozliczenia, Klient każdego miesiąca zostanie powiadomiony o tym, ile godzin na rzeczywistą pracę w jego sprawie poświęcił pracownik Kancelarii.

Możemy zaproponować również połączenie rozliczeń ryczałtowych i rozliczenia godzinowego. Taka forma ustalania wynagrodzenia adwokata nosi nazwę „rozliczenia mieszanego” i polega na wspólnych ustaleniach Klienta z Kancelarią, które dotyczą kwoty, jaką Klient będzie skłonny zapłacić za określony czas pracy Kancelarii. Jeżeli uzgodniony limit czasu ulegnie wyczerpaniu, a Klient nadal będzie potrzebował usług prawnych Kancelarii, wtedy wycena usług prawniczych będzie odbywać się według stawki godzinowej. Ta forma cechuje się dużą elastycznością i polecamy ją Klientom, którzy przewidują okresy wzmożonej współpracy z Kancelarią, choć zwykle wystarczy im pomoc prawna, która nie angażuje prawnika w stopniu bardzo wysokim.

Ostatnim sposobem rozliczeń z firmami jest tzw. premia od sukcesu (success fee). W skład wynagrodzenia za usługi Kancelarii wchodzi wtedy kwota za prowadzenie sprawy oraz premia. Pierwszy składnik wynagrodzenia bywa często niższy niż stawka minimalna (zgodnie ze stawkami wymienionymi w Rozporządzeniu). Drugi składnik, czyli premia, to określony wcześniej procent od wartości sprawy. Premia obowiązuje tylko w przypadku korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy, a wspomniany procent od wartości sprawy zostaje uzgodniony z Klientem przed podjęciem działań ze strony Kancelarii.

Orientacyjne ceny obsługi prawnej firm i Klientów indywidualnych podajemy po zapoznaniu się z krótkim opisem rodzaju i liczby spraw, które miałyby być objęte zleceniem. Taką informację mogą Państwo dostarczyć np. w wiadomości e-mail. Nic również nie stoi na przeszkodzie, aby adwokat Kancelarii spotkał się Państwem — po wcześniejszym umówieniu — na miejscu, w Państwa firmie.

Korzystając z poniższego formularza, Firma może wysłać zapytanie wraz ze zwięzłym opisem rodzaju spraw, mających zostać objętych obsługą prawną i uzyskać aktualną ofertę obsługi prawnej wraz z cennikiem.

PRZEJDŹ DO FORMULARZA