Prawo administracyjne – wykaz usług prawnych

Przygotowanie dokumentów składanych w urzędach i reprezentacja Klientów w sytuacji kontaktu z organami administracyjnymi również wchodzą w zakres działań prawnych podejmowanych przez naszą Kancelarię. W ramach tego oferujemy:

  • sporządzanie odwołań, skarg
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej
  • reprezentacja przed urzędami
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi