Prawo pracy i ZUS – wykaz usług prawnych

Nasza Kancelaria gotowa jest do działań prawnych w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pracodawcy i pracownicy są przez nas reprezentowani w sądach, np. w sprawach związanych z odszkodowaniami, umowami, postępowaniami odwoławczymi. Zajmujemy się także ubezpieczeniami społecznymi. Pomagamy przygotować dokumentację na potrzeby kontaktu z ZUS, potrafimy skutecznie występować w imieniu naszych Klientów w sprawach takich jak renty, emerytury i in.

Prawo pracy – wykaz usług prawnych

 • umowy o pracę oraz inne umowy dotyczące świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 • reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach sądowych
 • odwołanie do Sądu pracy
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowania
 • zakaz konkurencji
 • opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnętrznych

Ubezpieczenia społeczne – wykaz usług prawnych

  • odwołania od decyzji ZUS
  • uprawnienie do renty, emerytury
  • reprezentacja przed ZUS
  • reprezentacja przed Sądem ubezpieczeń społecznych
  • wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
  • przeliczenie emerytury