Sprawy gospodarcze – wykaz usług prawnych

Obsługa prawna firm to ważny rejon działań prawnych podejmowanych w naszej Kancelarii. Przedsiębiorcy stają się naszymi Klientami, kiedy potrzebują porad prawnych dotyczących ich działalności lub kiedy chcą uporządkować w inny sposób prawne aspekty działania własnej firmy. Pomagamy w przygotowaniu umów handlowych i innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oto wykaz spraw gospodarczych, jakimi się zajmujemy:

 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • zgłaszanie podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego
 • reprezentacja przed Krajowym Rejestrem Sądowym
 • reprezentacja przed sądami gospodarczymi
 • przygotowywanie umów spółek handlowych
 • przygotowanie uchwał zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia
 • postępowania dotyczące uchylenia oraz stwierdzenia nieważności uchwał
 • zmiany umów spółek – zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego
 • negocjowanie warunków umów
 • opiniowanie umów handlowych
 • upadłość
 • prawo zamówień publicznych