Sprawy rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy majątkowe małżonków, w tym: 
 • sądowe zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • podział majątku wspólnego
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o ustalenie kontaktów rodziców, czy dziadków z dzieckiem
 • sprawy o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • pochodzenie dziecka, w tym: 
 • sądowe ustalenie ojcostwa
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • unieważnienie uznania dziecka