Sprawy spadkowe

  • skomplikowane sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, na podstawie ustawy i testamentu
  • pomoc przy sporządzaniu testamentów
  • przyjęcie i odrzucenie spadku
  • odpowiedzialność za długi spadkowe
  • zrzeczenie się dziedziczenia
  • uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia spadkowego
  • sprawy o dział spadku
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku