Sprawy pracownicze ZUS

Sprawy pracownicze

 • umowy o pracę oraz inne umowy dotyczące świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 • reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach sądowych
 • odwołanie do Sądu pracy
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowania
 • zakaz konkurencji
 • opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnętrznych

Ubezpieczenia społeczne

 • odwołania od decyzji ZUS
 • uprawnienie do renty, emerytury
 • reprezentacja przed ZUS
 • reprezentacja przed Sądem ubezpieczeń społecznych
 • wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze