Sprawy karne

  • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym – Prokuratura i Policja
  • obrona oskarżonego przed Sądem we wszystkich instancjach
  • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
  • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
  • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego przed Sądem we wszystkich instancjach
  • reprezentacja oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego
  • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym – przerwa w karze, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, dozór elektroniczny
  • wykroczenia i przestępstwa drogowe
  • oszustwo
  • prawo karne gospodarcze