Sprawy gospodarcze

 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • zgłaszanie podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego
 • reprezentacja przed Krajowym Rejestrem Sądowym
 • reprezentacja przed sądami gospodarczymi
 • przygotowywanie umów spółek handlowych
 • przygotowanie uchwał zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia
 • postępowania dotyczące uchylenia oraz stwierdzenia nieważności uchwał
 • zmiany umów spółek – zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego
 • negocjowanie warunków umów
 • opiniowanie umów handlowych
 • upadłość
 • prawo zamówień publicznych