Sprawy cywilne

 • sprawy o zapłatę, windykacja, potrącenia
 • odszkodowania z ubezpieczenia
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o naruszenie własności i posiadania
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy o odszkodowanie
 • sprawy o zadośćuczynienie
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • użytkowanie wieczyste, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • sprawy budowlane
 • najem i dzierżawa
 • pożyczki i kredyty bankowe- negocjacje, ugody
 • leasingi
 • poręczenia
 • darowizna i jej odwołanie