Sprawy administracyjne

  • sporządzanie odwołań, skarg
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej
  • reprezentacja przed urzędami
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi