Cennik

Porady prawne, sporządzenie pism, prowadzenie sprawy

Zapraszam do zapoznania się z cennikiem mojej Kancelarii. Zapewniam, że sposób wynagradzania, został określony na tyle dokładnie, na ile to tylko możliwe. Cennik jest jasny i przejrzysty. Wszystko po to, aby współpraca mojej Kancelarii z klientami indywidualnymi oraz przedsiębiorstwami, układała się od samego początku.

Cennik podstawowy dla klientów indywidualnych

Honorarium za każdą usługę (porada prawna, prowadzenie sprawy sądowej, sporządzenie pisma procesowego, bądź innego) ustalam indywidualnie. Na cenę, wpływ ma, przede wszystkim, stopień skomplikowania sprawy.

Przybliżoną cenę porady lub wysokość honorarium za prowadzenie sprawy, mogę określić jeszcze przed spotkaniem. Konieczne jednak, jest zapoznanie się ze stanem faktycznym sprawy. Jest możliwość zwięzłego opisania sprawy i przesłanie opisu drogą elektroniczną. Ostateczną decyzję w sprawie stawki adwokackiej, podejmuję jednak po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami.

Kieruję się oficjalnymi stawkami, które Minister Sprawiedliwości określił w rozporządzeniu z dnia 8 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

W przypadku, kiedy Klient skorzysta z porady prawnej, w razie późniejszego zlecenia prowadzenia sprawy, kwota uiszczona przez Klienta za poradę, zostanie zaliczona na poczet ustalonego przez strony honorarium adwokackiego.

Wynagrodzenie pobieram z góry, w chwili przyjęcia zlecenie prowadzenia sprawy. Wychodząc naprzeciw osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, wprowadziłam możliwość zapłaty ustalonej kwoty w ratach. Liczba rat i okres spłaty, ustalane są indywidualnie.

Orientacyjną cenę porady, czy za prowadzenie konkretnej sprawy, można uzyskać po wysłaniu zapytania, opisując zwięźle stan faktyczny sprawy.

PRZEJDŹ DO FORMULARZA

Sprawy o zapłatę

Wysokość honorarium, w sprawach dotyczących zapłaty, różni się, w zależności od wartości przedmiotu sporu. Te stawki także zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) i wynoszą:

  • sprawa o zapłatę do 500 zł – honorarium w wysokości 60 zł;
  • sprawa o zapłatę od 500 do 1500 zł – honorarium w wysokości 180 zł
  • sprawa o zapłatę od 1500 do 5000 zł – honorarium w wysokości 600 zł
  • sprawa o zapłatę od 5000 do 10 000 zł – honorarium w wysokości 1 200 zł
  • sprawa o zapłatę od 10 000 do 50 000zł – honorarium w wysokości 2 400 zł
  • sprawa o zapłatę od 50 000 do 200 000zł – honorarium w wysokości 3 600zł
  • sprawa o zapłatę powyżej 200 000zł – honorarium w wysokości 7 200 zł.

Do ww. kwot, należy doliczyć 23 % podatku VAT.

Obsługa prawna firm

Zupełnie inaczej, moja Kancelaria, ustala stawki wynagrodzenia za obsługę prawną firm. Choć z tej formy wynagradzania prawnika, mogą korzystać nie tylko przedsiębiorstwa, ale także, klienci indywidualni, jeżeli planują długotrwałą współpracę z adwokatem.

Ryczałt – to stałej wysokości stawka uiszczana co miesiąc. Zaletą tego rozwiązania, jest, przede wszystkim, brak limitu powierzanych spraw, brak limitu godzinowego pracy adwokata. Nie ma konieczności płacenia za każdą sprawę osobno. Klient ma stały kontakt z adwokatem. Porady prawne udzielane są na bieżąco, także przez telefon.

Rozliczenia godzinowe – to forma zapłaty, w której Klient, raz w miesiącu, otrzymuje dokładne rozliczenie godzin pracy prawnika, które zostały przeznaczone na rozwiązanie danej sprawy. Sprawdza się, przede wszystkim, u Klientów, którzy usług adwokackich potrzebują od czasu do czasu.

Rozliczenie mieszane– to połączenie ryczałtu z rozliczeniem godzinowym. Klient ustala z Kancelarią kwotę, którą zapłaci za określoną liczbę godzin pracy prawnika. Jeśli po wyczerpaniu limitu godzin, Klient będzie chciał skorzystać z usług prawniczych, naliczona zostanie stawka godzinowa. Na tym sposobie rozliczania, skorzystają przede wszystkim Klienci, którzy na co dzień potrzebują w mniejszym zakresie pomocy prawnej, a okresowo, muszą zwiększyć intensywność współpracy z prawnikiem.

Premia od sukcesu (ang. success fee)– to rozliczenie, które stosuję po to, aby Klient miał pewność, że jego sukces będzie również moim sukcesem. W tym przypadku, wynagrodzenie składa się z kwoty należnej za prowadzenie sprawy, która może być nawet niższa od stawki minimalnej, określonej w Rozporządzeniu jw., oraz premii, którą jest z góry określony procent od wartości sprawy w przypadku jej wygrania, lub osiągnięcia korzystnej dla Klienta ugody. Procent ten jest indywidualnie ustalany z Klientem.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią. Jeżeli chcą Państwo poznać orientacyjną cenę obsługi prawnej firm i Klientów indywidualnych, proszę o przysłanie wiadomości e-mail z krótkim opisem rodzaju i liczby spraw, które miałyby być objęte zleceniem.

Jestem otwarta na współpracę. Istnieje możliwość umówienia się z adwokatem w Państwa firmie.